Nyheter

KUB-kurs i kolorektalkirurgi

11 september 2017 08:00 - 13 september 2017 16:00

(Spara till cal)

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

KUB-kurs i kolorektalkirurgi

Kursinnehåll: Utarbetat i enlighet med utbildningsboken för ST kirurgi svarar mot de teoretiska kompetenskrav som Svensk Kirurgisk Förening ställer på en nyfärdig specialist i kirurgi inom området nedre abdominell kirurgi.

Föreläsare: Maria Gustafsson-Liljefors, Torbjörn Holm, Mattias Block, Per Nilsson, Anna Martling, Klas Pekkari, Ylva Falkén, Gabriella Palmer, Ulrik Lindforss.

Kursarrangörer: Sektionen för Nedre Abdominell Kirurgi (NAK) Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Kursansvarig: Gabriella Palmer, Gastrocentrum, Karolinska, 171 76 Stockholm

Kurssekreterare: Christina Edberg (christina.edberg@ki.se), Karolinska Institutet, P:03, 171 76 Stockholm

Antal platser: 22 stycken

Kursavgift: 4600 kr för medlem i Svensk Kirurgisk Förening (icke medlem 5600 kr)

Kursens uppbyggnad: En blandning av interaktiva föreläsningar, kirurgisk handledning, egna fallpresentationer och gruppdiskussioner samt live operationer. Samtliga kursdeltagare medför vid kursen början ett eget fall för presentation. För godkänd kurs krävs således egen presentation av patientfall och godkänd examination kursens sista dag som då sker muntligt i anslutning till falldiskussioner.
Tisdagen äger rum på Danderyds sjukhus i form av live-operationer där kursdeltagare antingen ingår i auditoriet alternativt assisterar vid op.
Måndag och onsdag är det interaktiva föreläsningar samt seminarier på Karolinska Universitetssjukhuset.

Anmälan och information: Anmälan, blanketten hämtas på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida under fliken utbildning/KUB. Kursplats erhålls enligt principen "först till kvarn".

International survey on treatment of complex acute appendicitis
2017-06-26
There is still controversy about the optimal management of acute appendicitis. The goal of this survey is to create an...

Läs mer


WHO:s Global guidelines för the prevention of surgical site infections
2017-04-26
WHO:s Global guidelines för the prevention of surgical site infections (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läs mer


BJS Editor Assistant Bursary 2017
2017-03-15
Se bifogad annons.

Läs mer


BJS open access journal
2017-02-23
www.bjsopen.com

Läs mer


Ny styrelse SKF
2017-02-23
Från vänster: Sara Regnér, Peter Elbe, Malin Sund, Jakob Hedberg, Claes Jönsson, Layla Mirzaei, Magnus Kjellman, Anette Persson, Anders Hyltander...

Läs mer


Bästa vetenskapliga arbete under ST 2017
2017-02-23
Som ett led i att öka intresset för klinisk forskning bland kirurger och som inspira- tion till att börja forska, ...

Läs mer


Fler nyheter/nyhetsarkiv >>

Tidskrifter

Svensk Kirurgi nr 5 2017 SJS Scandinavian Journal British Journal of Surgery