Nyheter

KUB-kurs i kolorektalkirurgi

11 september 2017 08:00 - 13 september 2017 16:00

(Spara till cal)

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

KUB-kurs i kolorektalkirurgi

Kursinnehåll: Utarbetat i enlighet med utbildningsboken för ST kirurgi svarar mot de teoretiska kompetenskrav som Svensk Kirurgisk Förening ställer på en nyfärdig specialist i kirurgi inom området nedre abdominell kirurgi.

Föreläsare: Maria Gustafsson-Liljefors, Torbjörn Holm, Mattias Block, Per Nilsson, Anna Martling, Klas Pekkari, Ylva Falkén, Gabriella Palmer, Ulrik Lindforss.

Kursarrangörer: Sektionen för Nedre Abdominell Kirurgi (NAK) Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Kursansvarig: Gabriella Palmer, Gastrocentrum, Karolinska, 171 76 Stockholm

Kurssekreterare: Christina Edberg (christina.edberg@ki.se), Karolinska Institutet, P:03, 171 76 Stockholm

Antal platser: 22 stycken

Kursavgift: 4600 kr för medlem i Svensk Kirurgisk Förening (icke medlem 5600 kr)

Kursens uppbyggnad: En blandning av interaktiva föreläsningar, kirurgisk handledning, egna fallpresentationer och gruppdiskussioner samt live operationer. Samtliga kursdeltagare medför vid kursen början ett eget fall för presentation. För godkänd kurs krävs således egen presentation av patientfall och godkänd examination kursens sista dag som då sker muntligt i anslutning till falldiskussioner.
Tisdagen äger rum på Danderyds sjukhus i form av live-operationer där kursdeltagare antingen ingår i auditoriet alternativt assisterar vid op.
Måndag och onsdag är det interaktiva föreläsningar samt seminarier på Karolinska Universitetssjukhuset.

Anmälan och information: Anmälan, blanketten hämtas på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida under fliken utbildning/KUB. Kursplats erhålls enligt principen "först till kvarn".

Rökning, alkohol och ökad risk för operationskomplikationer
2018-01-16
Det finns många faktorer som påverkar en operations utfall och den efterföljande perioden. Faktorerna kan grovt kategoriseras i fyra grupper, ...

Läs mer


Berzelius symposium 98
2017-12-20
The Swedish Global Health Research Conference 2018 18-19 April 2018 at Karolinska Institutet, Aula Medica Anmälan & mer information: http://www.sls.se/globalhealth2018

Läs mer


Internationellt stipendium
2017-12-19
Nu finns det möjlighet att söka internationellt stipendium via American College of Surgeons. 2018 ACS NSQIP International Scholarship Opportunity (pdf, ...

Läs mer


Västra götalandsregionen, ST-block
2017-12-19
Västra Götalandsregionen vill successivt införa obligatorisk tjänstgöring i allmänmedicin inom relevanta ST-block med start 2018. Svensk kirurgisk Förening och Utbildningskommittén...

Läs mer


Ny nationell kursledare och koordinator för ATLS
2017-12-01
Martin Sundelöf är ny nationell kursledare och Sofi Sarin ny nationell koordinator för ATLS. Här ger de en kort presentation...

Läs mer


International survey on treatment of complex acute appendicitis
2017-06-26
There is still controversy about the optimal management of acute appendicitis. The goal of this survey is to create an...

Läs mer


Fler nyheter/nyhetsarkiv >>

Tidskrifter

Svensk Kirurgi nr 6 2017 SJS Scandinavian Journal British Journal of Surgery