Nyheter

Basal interaktiv laparoskopi i simulatormiljö

09 oktober 2017 08:00 - 11 oktober 2017 16:00

(Spara till cal)

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Basal interaktiv laparoskopi i simulatormiljö

Plats: CAMST, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Omfattning: Heltid 3 dagar kl 09.00-16.00

Delmål: c1,c6 och c7

Kursledare: Dr Ann Kjellin, Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum, CAMST, KI

Kurssekreterare: Annika Karlsson annika.e.karlsson@karolinska.se 08 585 895 74

Anmälan gör på www.camst.se

Utbildningen riktar sig till St-läkare i kirurgi, gärna tidigt under utbildningen, som en introduktion innan praktisk utbildning på patient påbörjas.

Kort sammanfattning av utbildningen:
Laparoskopi är en teknikintensiv verksamhet som också kräver specifika manuella färdigheter för att kirurgen på ett patientsäkert sätt optimalt ska kunna tillägna sig operationsmetoden. Utbildningen ger deltagaren stor möjlighet att träna upp sin visuospatiella förmåga i flera olika specifika laparoskopiska simulatorer. Vidare ingår medicinsk teknik och handhavande av laparoskopistapel samt laparoskopiska instrument. Fokus läggs på praktiska färdighetsträning kopplat till nödvändiga teoretiska kunskaper och evidens rörande laparoskopi. Särskilt belyses introduktionsteknik, typ operationer (diagnostik, staging, appendektomi,kolecystektomi med mer) risker och indikationer/kontraindikationer.

Rökning, alkohol och ökad risk för operationskomplikationer
2018-01-16
Det finns många faktorer som påverkar en operations utfall och den efterföljande perioden. Faktorerna kan grovt kategoriseras i fyra grupper, ...

Läs mer


Berzelius symposium 98
2017-12-20
The Swedish Global Health Research Conference 2018 18-19 April 2018 at Karolinska Institutet, Aula Medica Anmälan & mer information: http://www.sls.se/globalhealth2018

Läs mer


Internationellt stipendium
2017-12-19
Nu finns det möjlighet att söka internationellt stipendium via American College of Surgeons. 2018 ACS NSQIP International Scholarship Opportunity (pdf, ...

Läs mer


Västra götalandsregionen, ST-block
2017-12-19
Västra Götalandsregionen vill successivt införa obligatorisk tjänstgöring i allmänmedicin inom relevanta ST-block med start 2018. Svensk kirurgisk Förening och Utbildningskommittén...

Läs mer


Ny nationell kursledare och koordinator för ATLS
2017-12-01
Martin Sundelöf är ny nationell kursledare och Sofi Sarin ny nationell koordinator för ATLS. Här ger de en kort presentation...

Läs mer


International survey on treatment of complex acute appendicitis
2017-06-26
There is still controversy about the optimal management of acute appendicitis. The goal of this survey is to create an...

Läs mer


Fler nyheter/nyhetsarkiv >>

Tidskrifter

Svensk Kirurgi nr 6 2017 SJS Scandinavian Journal British Journal of Surgery