Nyheter

Basal interaktiv laparoskopi i simulatormiljö

09 oktober 2017 08:00 - 11 oktober 2017 16:00

(Spara till cal)

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Basal interaktiv laparoskopi i simulatormiljö

Plats: CAMST, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Omfattning: Heltid 3 dagar kl 09.00-16.00

Delmål: c1,c6 och c7

Kursledare: Dr Ann Kjellin, Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum, CAMST, KI

Kurssekreterare: Annika Karlsson annika.e.karlsson@karolinska.se 08 585 895 74

Anmälan gör på www.camst.se

Utbildningen riktar sig till St-läkare i kirurgi, gärna tidigt under utbildningen, som en introduktion innan praktisk utbildning på patient påbörjas.

Kort sammanfattning av utbildningen:
Laparoskopi är en teknikintensiv verksamhet som också kräver specifika manuella färdigheter för att kirurgen på ett patientsäkert sätt optimalt ska kunna tillägna sig operationsmetoden. Utbildningen ger deltagaren stor möjlighet att träna upp sin visuospatiella förmåga i flera olika specifika laparoskopiska simulatorer. Vidare ingår medicinsk teknik och handhavande av laparoskopistapel samt laparoskopiska instrument. Fokus läggs på praktiska färdighetsträning kopplat till nödvändiga teoretiska kunskaper och evidens rörande laparoskopi. Särskilt belyses introduktionsteknik, typ operationer (diagnostik, staging, appendektomi,kolecystektomi med mer) risker och indikationer/kontraindikationer.

International survey on treatment of complex acute appendicitis
2017-06-26
There is still controversy about the optimal management of acute appendicitis. The goal of this survey is to create an...

Läs mer


WHO:s Global guidelines för the prevention of surgical site infections
2017-04-26
WHO:s Global guidelines för the prevention of surgical site infections (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läs mer


BJS Editor Assistant Bursary 2017
2017-03-15
Se bifogad annons.

Läs mer


BJS open access journal
2017-02-23
www.bjsopen.com

Läs mer


Ny styrelse SKF
2017-02-23
Från vänster: Sara Regnér, Peter Elbe, Malin Sund, Jakob Hedberg, Claes Jönsson, Layla Mirzaei, Magnus Kjellman, Anette Persson, Anders Hyltander...

Läs mer


Bästa vetenskapliga arbete under ST 2017
2017-02-23
Som ett led i att öka intresset för klinisk forskning bland kirurger och som inspira- tion till att börja forska, ...

Läs mer


Fler nyheter/nyhetsarkiv >>

Tidskrifter

Svensk Kirurgi nr 5 2017 SJS Scandinavian Journal British Journal of Surgery