Forskning under kirurgveckan

Forskning som förändrade kliniken Onsdag den 19/8 kl 13:15

 
 

Vilka vetenskapliga landvinningar det senaste seklet har haft störst betydelse för den kirurgiska vardagen i vår kliniska verksamhet? Forskningens År i Svensk Kirurgisk Förenings regi har just inletts och en höjdpunkt under Kirurgveckan kommer att bli onsdagens stora plenarsession. Som inledningen kommer vi att få lyssna till en internationellt ledande cancerkirurgs visionära blick över cancerkirurgins utveckling de gångna 100 åren. Acta föreläsaren professor Cornelis van de Velde från Leiden University Medical Center presenterar då sin bild av denna dynamiska period. Vilken vetenskaplig publikation har påverkat just din verksamhet och dina patienter mest? Direkt efter Odyssén genom cancerkirurgins utveckling följer en spännande kavalkad där varje delförening får 5 min att presentera den vetenskapliga publikation de anser varit allra viktigast för just deras kliniska verksamhet! Vilka publikationer detta blir håller vi tills vidare hemligt, liksom vi hemlighåller vilka som fått Föreningens viktigaste forskarpriser.

 
 

ST-läkarnas vetenskapliga arbete –hur går det? Måndag 17/8 kl 15:00

Vad gäller för ST-läkarnas vetenskapliga arbete och vilka är erfarenheterna hittills?

 
 

Svensk kirurgisk förening har utlyst 2015 och 2016 till Forskningens år, och som ett led i detta kommer Kommittén för klinisk forskning (KKF) och Kirurger under utbildning (Kirub) att anordna ett symposium på måndagen under Kirurgveckan 2015. Fokus läggs på det individuella, skriftliga vetenskapliga arbete som ST-läkarna skriver under sin specialisttjänstgöring. Lotta Anveden, kirurg och sakkunnig vid Socialstyrelsen, kommer att presentera formalia vid bedömning av vetenskapliga arbeten och sitta med i en panel bestående av representant från utbildningskommittén, handledare samt ST-läkare. En genomförd enkätundersökning över de kirurger som fick specialistbevis mellan 2008 och 2014 presenteras, med erfarenheter från de första åren med vetenskapligt arbete inom ST-utbildningen. Till sist presenteras de nominerade till pris för bästa vetenskapliga arbete under ST, varav två erhåller pris.
 

Moderator: Ulf Gunnarsson