Kirurgiska institutioner

Kirurgisk forskning i Sverige bedrivs vid ett flertal centra och på både stora och små sjukhus. Den universitetsanknutna forskningen leds från följande orter med länk till respektive institution;


Umeå http://www.surgsci.umu.se/enheter/kirurgi/
Uppsala http://www.surgsci.uu.se/
Stockholm MMK http://ki.se/mmk/institutionen-for-molekylar-medicin-och-kirurgi
Stockholm Clintec http://ki.se/clintec/forskare-kirurgi
Linköping http://www.hu.liu.se/ike/forskning/kirurgi?l=sv
Örebro http://www.oru.se/Institutioner/Halsovetenskap-och-medicin/Amnen/Amnen/Kirurgi/
Göteborg http://surgery.gu.se/
Lund http://www.med.lu.se/klinvetlund/kirurgi
Lund/Malmö http://www.lu.se/lucat/group/013242220