Nyheter

Nya ST-utbildningen är här!

Efter ett omfattande arbete är nya ST i hamn. Utbildningskommitten har haft stor inverkan på slutresultatet med många synpunkter under remissrundorna. Nya ST gäller från 1/5 och dokumenten som reglerar ST finner du på våra utbildningssidor. Den främsta nyheten är att Urologi, kärl och plastik blir egna specialiteter men de delar de första målen med kirurgi inom så kallade common trunk. Senare i år kommer en ny utbildningsbok som beskriver ST i detalj.

Nya SPUR inspektörer
2015-05-08
Under KIRUB dagarna i Skövde 150506 utbildades 6 nya SPUR inspektörer: Arash Morad, Andreas Skoglar, Anna Allfelt, Layla Mirzaei, Ebba...

Läs mer


Möte med verksamhetschefer, studierektorer och professorer i kirurgi
2015-04-24
Svensk Kirurgisk Förenings styrelse träffade verksamhetschefer, studierektorer och professorer i kirurgi vid ett möte på KS Solna 17/4. Bifogat finns...

Läs mer


Nybildad Europeisk förening för esofagus- och ventrikelkirurgi
2015-04-24
Första skrivningen för europeisk ackreditering kommer att hållas i Stockholm 4 november 2015! En europeisk delförening för esofagus- ventrikelkirurgi, Division...

Läs mer


Rapport från möte med delföreningarna
2015-04-23
Svensk Kirurgisk Förenings styrelse träffade representanter för delföreningarna vid ett möte på KS Solna 16/4. Vi diskuterade bland annat kommande...

Läs mer


Bilddiagnostik av avlidna - ny rapport från SBU
2015-04-23
SBU har gått igenom kunskapsläget angående om bilddiagnostik kan vara ett alternativ eller ett komplement till obduktion. Man konstaterar att...

Läs mer


BJS testar "open peer review"!
2015-04-16
Granskning av vetenskapliga artiklar är ett viktigt fundament inom forskningen. Nu kan du som medlem bli reviewer i ett nytt...

Läs mer


Fler nyheter/nyhetsarkiv >>

Tidskrifter

Svensk Kirurgi nr 2 2015 SJS Scandinavian Journal British Journal of Surgery