Nyheter

Möte med verksamhetschefer, studierektorer och professorer i kirurgi

Svensk Kirurgisk Förenings styrelse träffade verksamhetschefer, studierektorer och professorer i kirurgi vid ett möte på KS Solna 17/4. Bifogat finns minnesanteckningar från ett spännande möte med viktiga frågor för kirurgins framtid. Vi diskuterade bland annat fortbildning av specialister, patientsäkerhet och vår satsning på "forskningens år".

Nybildad Europeisk förening för esofagus- och ventrikelkirurgi
2015-04-24
Första skrivningen för europeisk ackreditering kommer att hållas i Stockholm 4 november 2015! En europeisk delförening för esofagus- ventrikelkirurgi, Division...

Läs mer


Rapport från möte med delföreningarna
2015-04-23
Svensk Kirurgisk Förenings styrelse träffade representanter för delföreningarna vid ett möte på KS Solna 16/4. Vi diskuterade bland annat kommande...

Läs mer


Bilddiagnostik av avlidna - ny rapport från SBU
2015-04-23
SBU har gått igenom kunskapsläget angående om bilddiagnostik kan vara ett alternativ eller ett komplement till obduktion. Man konstaterar att...

Läs mer


BJS testar "open peer review"!
2015-04-16
Granskning av vetenskapliga artiklar är ett viktigt fundament inom forskningen. Nu kan du som medlem bli reviewer i ett nytt...

Läs mer


Gallriks 10 år!
2015-04-15
Kvalitetsregistret gallriks har lärt oss mycket om gallkirurgi och nu firar det 10-årsjubileum! Registret är inte bara ett bra kvalitetsinstrument...

Läs mer


Möte med delföreningarna
2015-04-13
På torsdag 16/4 är det dags för Svensk Kirurgisk Förenings möte med alla delföreningar. Det finns mycket gemensamt att diskutera...

Läs mer


Fler nyheter/nyhetsarkiv >>

Tidskrifter

Svensk Kirurgi nr 2 2015 SJS Scandinavian Journal British Journal of Surgery